14
03 2013

Batibouw 2013

3500 m2 werd op tijd volgens de afspraken opgeleverd. Dank aan allen voor jullie vertrouwen.